ZEHNDER GROUP AG

Szwajcarscy specjaliści od klimatu w pomieszczeniach przewodzą w ekologii

Szczegóły projektu:

Ta ciepłownia procesowa jest pierwszym projektem, który Ritter XL Solar wspólnie z liderem światowego rynku lakierni przemysłowych EISENMANN zrealizował w ramach "Zielonego sojuszu na rzecz zrównoważonej produkcji". Celem partnerstwa jest przyspieszenie wykorzystania systemów solarnych w procesach przemysłowych, zwłaszcza w lakierniach i zakładach lakierniczych na całym świecie.

Na dachu nowej hali logistycznej Zehnder, 80 kolektorów próżniowych CPC 45 tworzy pole kolektorów o powierzchni prawie 400 m kw. Pole jest podzielone na 16 modułów, każdy z 5 połączonymi szeregowo kolektorami. Te moduły do ​​słonecznego ogrzewania procesowego zostały prefabrykowane w EISENMANN i przetransportowane do Szwajcarii. Pozwoliło to na zamontowanie kolektorów na miejscu w ciągu jednego dnia.

Podobnie jak kolejny kocioł, układ słoneczny jest hydraulicznie zintegrowany z centrum grzewczym Zehnder. Służy głównie do ogrzewania istniejącej lakierni Eisenmann. W celu maksymalnego wykorzystania całego pozyskanego ciepła słonecznego do procesów, jeśli to konieczne, np. w weekendy, baseny do natryskowego i zanurzeniowego odtłuszczania są przegrzewane powyżej temperatury docelowej 60° C. Przegrzanie można podnieść do maksymalnej wartości ok. 75° C.

Gwarantowany minimalny uzysk słoneczny w roku wynosi 400 kWh / m² brutto powierzchni kolektora przy temperaturze zasilania słonecznego 90° C lub 157,6 MWh rocznie dla całego zakładu o powierzchni 394 m². Przy realistycznie zakładanym rocznym obciążeniu kotłowni na poziomie około 80 procent odpowiada to oszczędności paliwa (energii końcowej) około 510 kWh / m²a w wyniku ciepła z procesu słonecznego lub 200 MWh na rok. Odpowiada to redukcji 16800 kg propanu, co odpowiada około 20 000 litrom oleju opałowego lub 58 800 kilogramom zrębków. Wraz z dotacją ze Szwajcarskiego Federalnego Urzędu ds. Energii, termiczny system słoneczny od Ritter XL Solar opłaca się już w piątym roku funkcjonowania. Nic dziwnego, że w Zehnder już planowane jest powiększanie pojemności słonecznej o kolejne kolektory próżniowe CPC.