SKZ Kunststoffzentrum Würzburg

Ciepło słoneczne obniża koszty badań długoterminowych

Centrum Badawcze Tworzyw Sztucznych w Wuerzburgu jest wiodącym instytutem w Niemczech w dziedzinie badań i certyfikacji produktów z tworzyw sztucznych, a wszczególności rur. Badania zgodności z międzynarodowymi wymaganiami tzw. pełzania materiału w zależności od temperatury, ciśnienia i czasu przepowadza się w basenach z wodą o temperaturze do 95 stopni C. Ze względu na pełne obciążenie badaniami temperatura w basenach utrzymywana jest przez całą dobę. Ta energochłonna procedura była źródłem znaczących kosztów w Instytucie ponieważ do ogrzewania wykorzystywano energię elektryczną.

Ciepło procesowe

Od maja 2014 wysokowydajny system Ritter XL Solar wsparł w ramach projektu pilotażowego ogrzewanie dwóch nowych basenów testowych. W tym celu pole najwydajniejszych kolektorów prózniowo-rurowych typu XL 19/49P o powierzchni 46 m2 ładuje ciśnieniowy zbiornik buforowy o pojemności 6000 litrów do temperatury 110 C. Z tego bufora oba baseny są ogrzewane do wymaganej temperatury z tolerancją +-1 K. Regulatory temperatury dostarczył producent basenów firma IPT Test Technology.

Wielkość pola kolektorów została dobrana tak, by zakumulować ciepło niezbędne do zasilania temperaturą 95 C dwóch basenów przez 24 godziny podczas normalnych letnich dni. Kolektory CPC w technologii plazmowej mają uzysk około 360 kWh na m2 powierzchni brutto przy stałej temperaturze zasilania około 110 C i temperaturze powrotu 90 C. Roczny uzysk systemu około 44 MWh pokrywa prawie jedną trzecią rocznego zapotrzebowania na ciepło układu testowania. Oszczędności na kosztach energii przekraczają 6000€ każdego roku.