Sopot - Wspólnota mieszkaniowa

Pole kolektora złożone z 8 kolektorów CPC 45 Star azzurro o łacznej powierzchni 39 m2.

Magazynowanie energii następuje w dwóch zbiornikach buforowych PS połączonych szeregowo ( 2 x PS 1005) o łącznej pojemności 2000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 801 o pojemności 800 l. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody użytkowej i częściowego ogrzewania.