Wels, Austria

Nowy wymiar ciepłownictwa solarnego

W dniu 12 maja 2011 roku na dachu hali wystawienniczej w Wels / Austria uruchomiono największą instalację kolektorów próżniowo-rurowych o powierzchni 3400 m², o mocy ok. 2 megawatów, dostarczającą ciepło do sieci ciepłowniczej. Dzięki temu, latem dostawca ciepła może przy dobrym nasłonecznieniu zaoszczędzić ponad 50% gazu ziemnego.

Wysokowydajna technologia kolektorów próżniowo-rurowych CPC ponownie wskazuje drogę do najbardziej efektywnej formy wykorzystania energii słonecznej. W układzie słonecznym przepływa ta sama woda, co w rurach ciepłowniczych. Nie ma innego zasobnika energii słonecznej niż sama sieć cieplna, a rozszerzanie wody układu słonecznego odbywa się bezpośrednio w sieci grzewczej.

Ten system solarny nigdy nie zasila sieci ciepłowniczej niższej niż przy ok. 85° C. Uzysk roczny gwarantowany jest na poziomie co najmniej 1300 megawatogodzin. Do napędu pomp i zaworów zużywane jest tylko około 6,5 megawatogodzin energii elektrycznej (lub 0,5% uzysku rocznego).