Szpital Trzcianka

Pole kolektora złożone z 27 kolektorów CPC 45 Star azzurro i 9 kolektorów CPC 30 Star azzurro o łącznej powierzchni 162 m2.

Magazynowanie energii następuje w trzech zbiornikach buforowych PS połączonych szeregowo ( 3 x PS 2002) o łącznej pojemności 6000 l. Wstępny podgrzew ciepłej wody użytkowej realizowany jest poprzez zbiornik SI 1001. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody uzytkowej.