Szpital Chorzów

Pole kolektorów złożone z 18 kolektorów CPC 21 Star azzurro o łacznej powierzchni 88 m2.

Magazynowanie energii następuje w zbiorniku buforowym PS 3002 o pojemności 3000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 1001 o pojemności 1000 l. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody użytkowej.