Lokalna sieć ciepłownicza Neuerkirch-Külz

Centralna dystrybucja ciepła słonecznego

Ritter XL Solar został zakwalifikowany jako wykonawca w drodze publicznego przetargu. "Jesteśmy dumni, że wraz z naszą koncepcją zaoferowaliśmy gminie Simmern najlepszy wskaźnik cena-korzyści" powiedział Jan Neyrinck, Kierownik Projektu w Ritter XL Solar.

Instalacja solarna, zlokalizowana na łące niedaleko nowej centrali sieciowej, tak jest zaprojektowana, by pokrywała około 20% rocznego zapotrzebowania na ciepło okolicznych miejscowości, to jest około 3.100 MWh. W lecie przy normalnej pogodzie pokrycie zapotrzebowania sięgnie 100%. Oszczędność paliwa przewidywana jest na około 80.000 litrów oleju rocznie. Jednak olej bedzie teraz zużywany tylko w niewielkich ilościach, ponieważ głównym źródłem ciepła będzie kocioł na drewno. Do nowej sieci zdecydowało sie podłączyć ponad 140 gospodarstw domowych.

Znaczący wkład w ochronę klimatu ułatwia operatorom precyzyjne projektowanie systemu. Gwarantowany minimalny uzysk roczny, wszechstronne ubezpieczenie instalacji, umowa serwisowa to uzupełnienie oferty Ritter XL Solar. Przy tym instalacja wyróżnia się kilkoma wyjątkowymi cechami, jak kolektory próżniowo-rurowe o ekstremalnie wysokiej wydajności, woda w obiegu solarnym jako najbardziej ekologiczny i ekonomiczny nośnik ciepła. Wyróżnia się też wyjątkowym wskaźnikiem 85 litrów pojemności bufora na metr kwadratowy powierzchni kolektorów.

Projekt będzie finansowany w ramach Federalnego Programu Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW i ze środków landu Nadrenii-Palatynatu