Panoramasauna

Bezpośrednie podłączenie bez bufora

Dziesięć różnych saun, jedenaście basenów i łaźni, do 200.000 gości rocznie - wszystko jest nieco większe w Panorama Sauna County koło Kolonii. Także słoneczny system termiczny na dachu: kolektory próżniowe z Ritter XL Solar.

W związku z tym powierzchnia kolektorów słonecznych o powierzchni 98 m² oznacza brak wysokich wydatków. Wręcz przeciwnie. Z Ritter XL Solar o wiele łatwiejsze i lepsze. Znacznie mniej komponentów systemu jest wymaganych niż w przypadku konwencjonalnych dużych systemów solarnych do ogrzewania i chłodzenia słonecznego z mocą słońca. Częstotliwość konserwacji jest mniejsza. Czas instalacji jest krótszy. Wydajność ciepła słonecznego jest wysoka nawet w pochmurnym niebie. Dlatego też każdego roku system słoneczny w hali Panorama Sauna zmniejsza emisję CO2 do 15 ton.