Politechnika Częstochowska

Pole kolektorów złożone z 18 kolektorów CPC 21 Star azzurro o łącznej powierzchni 70 m2.

Magazynowanie energii następuje w dwóch zbiornikach buforowych PS połączonych szeregowo ( PS 4002 + PS 1005) o łącznej pojemności 5000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 301o pojemności 300 l. Układ pracuje na potrzeby c.w.u. oraz wspomagania ogrzewania budynku.