Lakiernia Zakładu Transporu Miejskiego, Kolonia

Energia słoneczna poma w osiąganiu celów ekologicznych

Szczegóły projektu:

W swoich Wytycznych z 2013 roku Przedsiębiorstwo Transportowe w Kolonii uznano ochronę środowiska nie tylko za misję korporacyjną, ale także wyznaczono konkretne cele na lata 2013-2015. Jednym z tych celów było wyposażenie nowej lakierni w głównym warsztacie w Kolonii Weidenpesch w grzewczy system solarny, która to inwestycja została zrealizowana na początku 2014 roku.

W nowej lakierni autobusy i pociągi KVB otrzymują nowy wygląd. Układ słoneczny pochodzi z Ritter XL Solar i służy do ogrzewania powietrza w celu ekologicznego i ekonomicznego suszenia.

48 kolektorów aktualnie najwydajniejszego typu XL 50 P o łącznej powierzchni brutto wynoszącej 237 m² dostarcza ciepło słoneczne o docelowej temperaturze 70° C do systemu magazynowania ciepła, składającego się z 3 zbiorników buforowych, każdy po 8400 litrów.

Chociaż region Kolonii nie należy do najbardziej nasłonecznionych regionów w Niemczech i chociaż można zrealizować tylko orientację zachodnio-południową, KVB może oczekiwać rocznej wydajności co najmniej 80 MWh z wielkopowierzchniowej instalacji słonecznej na ciepło procesowe. Nawet w tych okolicznościach zapowiada się bardzo dobra wydajność jednostkowa słonecznego systemu grzewczego wynosząca co najmniej 355 kWh / m²a.