Klasztor Gidle

Pole kolektora złożone z 12 kolektorów CPC 21 Star azzurro o łacznej powierzchni 58 m2.

Magazynowanie energii następuje w zbiornikach buforowych PS 1005 o pojemności 3000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 8001 o pojemności 800 l. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody użytkowej.