Hotel Kozia Góra

Zastosowany układ solar pracuje na potrzeby c.w.u., wspomagania ogrzewania jak również ogrzewania wody basenowej.

Rozwiązanie składa się z 8 kolektorów CPC 21 Star azzurro o łącznej powierzchni 31 m2 z których to energia magazynowana jest w 2 zbiornikach buforowych PS 5002 + PS 1005 o łącznej pojemności 6000 l., c.w.u. realizowana jest przez zbiornik SI 801 o pojemności 800 l.