Szpital Gorzów Wielkopolski

Dotychczasowa instalacja nie musi być wymieniana

Gorzów Wielkopolski jest siedzibą Szpitala Powiatowego. Bardzo wysokie zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest obecnie w dużym stopniu zasilane energią słoneczną.

140 wysokowydajnych kolektorów tworzy pole kolektorów XL o powierzchni 687 m², które dostarcza ponad 300.000 kWh energii cieplnej rocznie.

Uderzającą cechą tego systemu jest instalacja na otwartej przestrzeni, wszędzie tam, gdzie dostępna jest przestrzeń, co pozwala na szczególnie prostą, szybką i opłacalną instalację układu słonecznego.