Dom wielorodzinny w Fürstenwalde

Kompleksowa modernizacja ogrzewania w celu redukcji emisji CO2

W ramach całkowitej renowacji zainstalowano ten duży układ słoneczny do zaopatrzenia w gorącą wodę i wspomagania istniejącego systemu ogrzewania gazowego.

150 mieszkańców zajmujących 75 jednostek mieszkalnych korzysta z oszczędności ponad 110.000 kWh energii rocznie.

System solarny XL jest niezbędnym elementem ogólnej koncepcji spółdzielni mieszkaniowej, aby zapewnić możliwość wynajmu tego kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Ernst-Grube-Straße w przyszłości.

Wkładu w ochronę klimatu nie należy lekceważyć: układ słoneczny z 40 modułami o powierzchni 4,9 m² unika emisji co najmniej 20 ton CO2 rocznie.