Energetyczny Bunkier, Hamburg

Cel: "zielony szpital"

70-letni bunkier zbudowany w czasie II wojny światowej jest ponownie wykorzystywany. Teraz jako element nowej sieci ciepłowniczej Hamburg Energie, która spełnia wysokie standardy ekologiczne. Ponury relikt przeszłości na Neuhöfer Straße w hamburskiej dzielnicy Wilhelmsburg staje się projektem latarni morskiej IBA Hamburg.

Głównym źródłem ciepła w zimie będzie duży kocioł na biomasę, kotły gazowe są wykorzystywane do szczytowego obciążenia. W miesiącach letnich główną rolę odgrywa jednak wysokowydajne pole kolektorów próżniowo-rurowych CPC Ritter XL Solar zainstalowane na dachu bunkra. Powierzchnia całkowita brutto wynosząca 1348 m² jest największą tego typu w Niemczech. Nadmiar ciepła słonecznego, która nie może być pobrana bezpośrednio z sieci ciepłowniczej, jest magazynowany przez duży zbiornik o pojemności 2000 m³ wewnątrz bunkra.

Instalacja solarna została zaprojektowana przez generalnego wykonawcę - Ritter XL Solar. Montaż wykonano w pierwszych tygodniach roku i przekazano do Hamburg Energie po uruchomieniu. Na wysokości 50 metrów kolektory 315 XL 34/50 P nie tylko oferują bardzo dobrą wydajność, ale także wykazują odporność na huragany. Tutaj Ritter XL Solar zdobywało doświadczenia niezbędne do certyfikacji Hurikan dla swoich kolektorów na rynku amerykańskim.