DPS Stegna

Pole kolektora złożone z 44 kolektorów CPC 45 Star azzurro o łącznej powierzchni 216 m2.

Magazynowanie energii następuje w trzech zbiornikach buforowych PS połączonych szeregowo ( 3 x PS 2002) o łącznej pojemności 6000 l. Ciepła woda realizowana jest przez zbiornik SI 1001o pojemności 1000 l. Układ pracuje na potrzeby ciepłej wody użytkowej.