DPS Poznań

Zastosowano 3 niezależne układy solar pracujące na potrzeby c.w.u. dla 3 oddalonych budynków. Pola kolektorów zbudowane są z kolektorów próżniowych CPC 21 Star azurro, największy układ zbudowano z 12 kolektorów o łącznej powierzchni 46 m2. Łączne pole powierzchni kolektorów zamontowanych to 74 m2 powierzchni.