Budynek mieszkalny, Dosin

Pierwsza w Polsce instalacja z kolektorami AquaPlasma. Zbiornik buforowy ze zintegrowaną stacją WFS-35 do przepływowego, higienicznego przygotowania ciepłej wody. Główne źródło ciepła, to gazowy kocioł kondensacyjny Modula NT