Budynek w Celle, 18 lokali

Modernizacja kotłowni i kolektory słoneczne

Termiczna izolacja budynku pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na moc kotła z dotychczasowych 135 kW na około 58 kW. Ciepła woda była przygotowywana w zbiorniku o pojemności 600 litrów.

Modernizacja kotłowni polegała między innymi na wymianie starego kotła na nowoczesny kocioł kondensacyjny Modula III 65 kW, montażu kaskady zbiorników buforowych 3x1000 litrów oraz zastąpieniu zbiornika ciepłej wody stacją WFS-35 do higienicznego przepływowego przygotowania cwu. Należy podkreślić, że tak przygotowywana ciepła woda zawsze spełnia najwyższe wymagania higieniczne i eliminuje problemy z bakateriami Legionella.

Na dachu budynku zamontowano pole kolektorów Aqua Plasma o powierzchni brutto 40 m2.

Projekt, który zrealizowano był konkurencyjną ofertą na początkowe zlecenie inwestora zdecydowanego na instalację pola kolektorów płaskich o powierzchni 50 m2 dla potrzeb ciepłej wody. Oferta firmy instalacyjnej od początku przewidywała technologię AquaSystem i pole kolektorów o powierzchni 27 m2, co, wg symulacji T-sol, w zupełności wystarczało do zastąpienia planowanych 50 m2 kolektorów płaskich. Inwestor po zapoznaniu sie ze szczegółami proponowanych rozwiązań podjął decyzje o rozszerzeniu zamówienia do 40 m2 z intencją istotnego wspomagania ogrzewania.

https://blog.paradigma.de/projekt-1-des-monats-november-mehrfamilienhaus-celle-erntet-satten-solarertrag/