Bioenergetyczna wioska BÜSINGEN

Modelowy przykład zrównoważonego zaopatrzenia energetycznego

Büsingen nad Górnym Renem ma nową sieć ciepłowniczą w 100% zasilaną energią ze źródeł odnawialnych. Projekt Solarcomplex AG z Singen ma charakter modelowy: podczas gdy duży kocioł na biomasę wykonuje główną pracę w półroczu zimowym, duży układ słoneczny przejmuje główne obciążenie w cieplejszej połowie roku. Ponadto dostępny jest kocioł na olej rzepakowy do szczytowych obciążeń.

Układ słoneczny składa się z dwóch pól kolektorów po prawie 500 m² na ziemi i dodatkowych kolektorów o powierzchni 100 m² na elewacji kotłowni. Układ słoneczny został zaprojektowany i zbudowany pod klucz przez Ritter XL Solar.

Büsingen to pierwsza niemiecka wioska bioenergetyczna z dużym słonecznym systemem grzewczym. Sieć cieplna ma długość około 5 km, a obecnie zaopatruje ponad 100 budynków, w tym ratusz i inne obiekty publiczne. Nową sieć cieplną pozwoliła zastępuje oleju opałowego w ilości około 400 000 litrów rocznie. Oznacza to, że każdego roku w regionie pozostaje około 350 000 €. Wymagana energia elektryczna jest również wytwarzana samodzielnie, z fotowoltaicznym układem słonecznym na dachu kotłowni.