Budynek klasztorny, Częstochowa

W czasie, gdy montowano tę instalację budynek zasilany był z kotła na olej opałowy. Nieco później zastąpiono go kotłem węglowym. Od początku swojej pracy kolektory nie tylko oszczędzają paliwo, ale również pomagają chronić środowisko przed emisją zanieczyszczeń. Dzięki nim, każdego roku unikamy emisji około 1500 kg CO2.