FLEXCA – zbiornik buforowy z izolacją próżniową

Do tej pory, inwestorów, dążących do maksymalizacji udziału ciepła słonecznego w ogrzewaniu domu, często powstrzymywał brak możliwości wniesienia dużego zbiornika buforowego przez wąskie drzwi i korytarze. Ewentualne zastosowanie kaskady małych zbiorników buforowych też ma swoje ograniczenia. Wraz ze złożonością układu rosną straty ciepła i spada opłacalność inwestycji. Paradigma, jako specjalista w dziedzinie wykorzystania ciepła słonecznego, […]