EXPRESSINO – nowy kompaktowy zbiornik Paradigmy

Jakie zadanie spełnia EXPRESSINO? Kompaktowy zbiornik EXPRESSINO jest szczególnie użyteczny w przypadku zastosowania systemu ogrzewania wspomaganego kolektorami słonecznymi. Oznacza to, że oprócz klasycznego źródła ciepła – na przykład kocioł na pellet, kocioł gazowy, kocioł olejowy – użytkownik posiada także działający system solarny, który dostarcza ciepło słoneczne do układu grzewczego. Zbiornik służy do przygotowania ciepłej wody […]

Nowe kotły kondensacyjne na pellety

Katalog kotłów na pellety firmy Paradigma rozszerzył się o nowe modele, są to: PELLETTI TOUCH BWT PELLETTI MAXI TOUCH BWT Dobrze już znana i sprawdzona w praktyce seria kotłów PELLETI TOUCH o mocy od 25 kW do 64 kW została rozszerzona o modele wyposażone w kondensacyjny wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej. PELLETI TOUCH plus […]

FLEXCA – zbiornik buforowy z izolacją próżniową

Do tej pory, inwestorów, dążących do maksymalizacji udziału ciepła słonecznego w ogrzewaniu domu, często powstrzymywał brak możliwości wniesienia dużego zbiornika buforowego przez wąskie drzwi i korytarze. Ewentualne zastosowanie kaskady małych zbiorników buforowych też ma swoje ograniczenia. Wraz ze złożonością układu rosną straty ciepła i spada opłacalność inwestycji. Paradigma, jako specjalista w dziedzinie wykorzystania ciepła słonecznego, […]