EXPRESSINO – nowy kompaktowy zbiornik Paradigmy

Jakie zadanie spełnia EXPRESSINO? Kompaktowy zbiornik EXPRESSINO jest szczególnie użyteczny w przypadku zastosowania systemu ogrzewania wspomaganego kolektorami słonecznymi. Oznacza to, że oprócz klasycznego źródła ciepła – na przykład kocioł na pellet, kocioł gazowy, kocioł olejowy – użytkownik posiada także działający system solarny, który dostarcza ciepło słoneczne do układu grzewczego. Zbiornik służy do przygotowania ciepłej wody […]